Usługi

Świadczymy usługi najwyższej jakości przy niskiej cenie. Uzyskaliśmy to dzięki zautomatyzowaniu procesów usługowych i wyeliminowaniu z nich pracy ludzkiej. Nie będziemy dla ciebie wyłącznie standardowym biurem księgowym - jesteśmy ekspertem doradzającym i sugerującym sposoby rozwiązania twoich problemów związanych z prowadzoną działalnością. Jednocześnie co miesiąc otrzymasz od nas drogą elektroniczną szeroką informację o wynikach twojej działalności, co ułatwi ci podejmowanie decyzji biznesowych. I to wszystko bez dodatkowych opłat.

USŁUGI KSIĘGOWE
 • prowadzenie ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów, ewidencji zryczałtowanej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • przygotowywanie raportów na potrzeby banków i innych instytucji
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
 • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
 • przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, świadectw pracy
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych do US (PIT-4R, PIT-11 i innych)
 • prowadzenie spraw kadrowych (urlopy, chorobowe i inne)
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, druków ZUS RMUA i innych
DORADZTWO PODATKOWE
 • analiza i wybór najlepszej formy opodatkowania
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności
 • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej
 • informowanie klientów o aktualnych zmianach w podatkach
INNE
 • wypełnianie wniosków o zwrot VAT osobom fizycznym, które poniosły wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym
 • wypełnianie PIT-36, 37 i innych
 • inne, na życzenie klienta